جهت مشاهده تصاویر تابلو فرش ها با اندازه ی بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

فرش شماره  15
نام فرش منظره پاییز 3بعدی
رج فرش 55 رج
ارتفاع فرش (CM) 75
پهنای فرش (CM) 55
جنس چله (تار) ابریشم

<~ تصویر بعدی        تصویر قبلی ~>

برای مشاهده ی هر تصویر روی شماره ی آن کلیک کنید...
 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45
46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75